Afgelopen maandag is op 79-jarige leeftijd oprichter van AV Phoenix en ere-voorzitter Herman Verheul overleden. Herman was tevens de grondlegger van de Verheulmethode, ook wel bekend als de souplessemethode en tevens de basis van trainingsmethode van de BB lopers. Zijn gezondheid liet de laatste jaren te wensen over maar zijn overlijden kwam toch onverwacht.

Herman Verheul Met het heengaan van Herman Verheul verliest de atletiekwereld een icoon. In de ruim 30 jaar dat autodidact Herman als voorzitter fungeerde was hij ook trainer, masseur, inspirator en Unieraadslid. De persoon Herman was niet onomstreden: door de een op handen gedragen, door anderen verguisd. Eerlijk en recht door zee was hij altijd.

Overtuigd was hij van zijn visie op trainen, nog steeds voortlevend als methode-Verheul. Elke oefening werd door hemzelf voorgedaan en bij buikspieroefeningen kon hij net zo lang doorgaan tot de meest getrainde atleten het opgaven. Altijd was hij bij wedstrijden. Herman kon altijd meer uit een atleet halen dan die atleet zelf dacht. Ondanks zijn wat slechtere ogen herkende hij iedereen aan zijn wijze van lopen, omdat niemand zoveel aandacht besteedde aan looptraining als hij.
Tot het begin van deze eeuw heeft Herman nog training gegeven, daarna zagen we hem steeds minder, vooral nog als Wilma in het strijdperk trad. Meer dan 40 jaar is hij trainer geweest, al die jaren ondersteund door zijn vrouw Riek. Voor al zijn verdiensten werd Herman in 2007 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Bij zijn afscheid als voorzitter in 1990 was hij tot erevoorzitter benoemd, maar pas bij het 50-jarig jubileum van Phoenix in 2009 kreeg hij de bijbehorende versierselen opgespeld, in het bijzijn van vele bekenden. Hij was er zeer verguld mee. Herman streefde niet naar eer, wel naar erkenning. Zijn instelling, het door elkaar voor elkaar, is de basis geweest voor de huidige cultuur van Phoenix.

Indien u persoonlijk afscheid van Herman wilt nemen, bestaat hiertoe de mogelijkheid op vrijdag 29 juni van 18.00 tot 18.30 uur in Uitvaartcentrum “Utrecht”, Floridadreef 9 te Utrecht.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 30 juni om 11.00 uur in de Kapel van Begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2 te Utrecht.

Wij wensen Riek en de (klein)kinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van AV Phoenix
Edwin van den Berg