Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering hebben Anja Esveldt, Erik Makkinga en Berthold Berger afscheid genomen van het bestuur. Uiteraard werd uitgebreid stilgestaan bij hun staat van dienst en onder de nodige dankzeggingen werden zij "uitgezwaaid".  Anja en Erik ontvingen voor hun bijdrage een erepenning. Berthold werd benoemd tot eerste (en momenteel dus enige) erelid van de vereniging.

Het "wegvallen" van deze drie persoonlijkheden leidt gelukkig niet tot onzekerheid voor de vereniging want er zijn inmiddels ook alweer 3 leden bereid gevonden een bestuurspositie in te nemen, te weten Frankwin Mussche, Andre Gijssendorfer en Mark Hogeboom.  

Unaniem werd hun kandidatuur aanvaard door de aanwezigen. Hiermee bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Frankwin Mussche – voorzitter
Retse van der Berg – secretaris / interne communicatie
Theo Boekema - penningmeester
Mark Hogeboom – sponsoring / externe communicatie
Andre Gijsendorffer – technische zaken

Na al het goede dat is opgezet de afgelopen jaren kan het nieuwe bestuur volle kracht vooruit om de BB-Lopers zo een stabiele toekomst te bieden waarbij een mooie samenwerking met trainers, commissies, sponsoren en de leden zal worden nagestreefd.

het gedeeltelijk oude bestuur met linksachter het aanvullend bestuur
Erelid Berthold Berger
Erepenning